Menu
Dzisiaj jest: 26 Marca 2019    |    Imieniny obchodzą: Teodor, Emanuela, Larysa

Kurtyna i Dwa Światy

Kronikarz z opóźnieniem pragnie pochwalić się, że w naszej placówce jak co roku odbył się Konkurs Teatrów Profilaktycznych „Dwa Światy”, a grupa teatralna „Alternatywni” pojechała na Konkurs Małych Form Teatralnych „Kurtyna”.

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie od 2007 roku organizuje dla całej społeczności placówki Konkurs Teatrów Profilaktycznych „Dwa Światy”. Konkurs odbywa się corocznie na przełomie listopada i grudnia, biorą w nim udział wszystkie grupy wychowawcze z placówki. Ośrodek podczas tego przedsięwzięcia jest wspierany przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skokach

Młodzież z ośrodka  kilka tygodni przed konkursem wybiera lub współtworzy scenariusz swojego przedstawienia. Prezentowane corocznie spektakle w sposób oryginalny,
z zaangażowaniem i wrażliwością wpisują się w formułę konkursu, wspólnych rozważań nad człowiekiem – osobą. Osobą ludzką, która staje się poprzez dokonywane wybory moralne- konkretne czyny. Osobą ludzką mającą sumienie, rozpoznające prawdę, informujące
i apelujące do człowieka, żyjącego w odniesieniu do drugiego człowieka czy wspólnot ludzkich. Spotkania czy to z tekstami własnymi lub innych autorów były dla twórców spektakli i wszystkich uczestników konkursu pozostającym w pamięci przeżyciem oraz najlepszą lekcją wychowania dojrzałej osobowości zdolnej do samowychowania. Wkraczając w świat teatru podążaliśmy za myślą Naszego Patrona Janusza Korczaka: „Dziecko, sto masek, sto ról zdolnego aktora”.

 O wyjątkowości i wartości spotkań w ramach konkursu świadczą spektakle wychowanków, które były zawsze ciekawe, oryginalne i zagrane z niezwykłą pasją. Młodzi ludzie zawsze byli autentyczni, nie udawali, starali się przekazać przez sztukę ich własny głos w sprawach dla nich ważnych.

Laureaci konkursu mieli możliwość zaprezentowania swoich przedstawień
w Gminnym Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych w Skokach, gdzie spotkali się
z młodzieżą z gminy oraz obejrzeli przedstawienia innych grup teatralnych.

 

Efektem corocznych spotkań z teatrem profilaktycznym było stworzenie w ośrodku
w 2014r. kółka teatralnego. Spotkania w ramach tego przedsięwzięcia organizowane są raz
w tygodniu, a uczestnikami jest młodzież, która pragnie rozwijać swoje pasje aktorskie. Podczas tych spotkań teatralnych organizowane są warsztaty teatralne, młodzież przygotowuje i wystawia sztuki teatralne. W tym roku młodzi aktorzy pojechali na Konkurs Małych Form Teatralnych „Kurtyna” z „Tangiem” S. Mrożka. Sztuka była bardzo trudna i była nie lada wyzwaniem ale Alternatywni bardzo się postarali czego efektem było wyróżnienie. 

powrót na górę