Menu
Dzisiaj jest: 14 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur

 

W dniach 19-20 marca  2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie. Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (m.in. pokoi, sanitariatów, jadalni), przeprowadzili rozmowy z wychowankami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu wychowanków. Przeciwnie, opinie przedstawiane na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Nieletni bardzo pozytywnie wypowiadali się także o ogólnych warunkach i zasadach panujących w ośrodku.

W ocenie Mechanizmu mocną stroną wizytowanej placówki jest panująca w niej pełna wzajemnego poszanowania i zrozumienia atmosfera. Delegacja bardzo dobrze oceniła również działalność Rzecznika Praw Wychowanków.

W wizytowanej jednostce delegacja odnotowała problem wynikający z konieczności zmian o charakterze systemowym, związany z brakiem regulacji dotyczącym sytuacji nieletnich w ciąży oraz nieletnich i ich dzieci po urodzeniu. Ponadto wizytujący dostrzegają konieczność zatrudnienia w placówce terapeuty uzależnień, bowiem przebywają w niej nieletni uzależnieni od środków psychoaktywnych, a pobliskie ośrodki uzależnień nie zapewniają specjalisty dziecięcego.

Warunki bytowe KMPT ocenił jako bardzo dobre.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

Powyższy artykuł jest w całości przytoczony ze strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oryginał można przeczytać klikając

TUTAJ.

powrót na górę