Menu
Dzisiaj jest: 25 Lutego 2021    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Tresc

Tresc (10)

Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
http://www.ko.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl

Powiat Wągrowiecki
http://www.wagrowiec.pl

Urząd Miasta i Gminy Skoki
http://www.gmina-skoki.pl

Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA w Antoniewie
http://www.alia.org.pl

Polskie Koleje Państwowe
http://www.pkp.pl

Rozkład jazdy autobusów PKS Poznań
http://www.pks.poznan.pl

Rozkład jazdy autobusów PKS Sp. z o. o w Pile (z dworca Wągrowiec)
http://www.pkspila.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wągrowcu
http://www.sosw.wagrowiec.pl

Czytaj więcej...

Współpraca

Placówka nie zamyka się na środowisko zewnętrzne. Sama wychodzi z różnymi inicjatywami na zewnątrz a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego. Służy to budowaniu pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Między innymi Ośrodek w Antoniewie był współorganizatorem, w czerwcu 2002 r., Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
 
W Antoniewie powstał też jako pierwszy w gminie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
Uczestniczymy w akcjach ekologicznych organizowanych przez Fundację Arka.
 
Ponadto stale współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi takimi jak:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu,
- Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach,
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej...

Oferta usług

Ciekawe położenie Antoniewa z dala od wielkomiejskiego zgiełku, w otoczeniu lasów i wód sprawia, że może być ono wspaniałym miejscem wypoczynku w każdym czasie i o każdej porze. Kompleks budynków o ciekawej architekturze cieszy oko i trudno uwierzyć, że to nie sanatorium lub jakiś kurort a placówka wychowawcza.

Placówka dysponuje pokojami gościnnymi, dobrą kuchnią, terenami rekreacyjnymi.

Dla osób lubiących ruch i aktywność sportową mamy do dyspozycji halę sportową, kompleks boisk, korty tenisowe i siłownię.

Lubiącym ciszę i kochającym przyrodę polecamy spacery po lesie i wycieczki rowerowe.

Antoniewo to miejsce wymarzone na organizację konferencji, kursów, szkoleń, gdyż dysponujemy salą konferencyjną na 100 osób.

Przez wiele lat użyczaliśmy swoich podwojów na organizację kolonii letnich i obozów sportowych. 

Jesteśmy otwarci na każdego, kto zechce nas odwiedzić.

Czytaj więcej...

Baza

Bazę placówki stanowi kompleks w pełni funkcjonalnych budynków o różnym przeznaczeniu: mieszkalne, gospodarcze, szkolne, sportowe oraz rozległe tereny rekreacyjno - sportowe.

Wychowankowie podzieleni na zespoły wychowawcze zamieszkują w internacie w niezależnych jednostkach zbliżonych układem i wyposażeniem do standardowego lokalu mieszkalnego.

Ośrodek dysponuje stołówką z zapleczem kuchennym, salą konferencyjną, pokojami gościnnymi, salą sportową z siłownią, kortami tenisowymi, kompleksem boisk sportowych.

Placówka stale się rozwija i modernizuje. Mimo wiekowych murów jest dobrze wyposażonym i nowoczesnym ośrodkiem resocjalizacyjnym.

Czytaj więcej...

Historia

Placówka działa nieprzerwanie, wyjąwszy okres II wojny światowej, od roku założenia, czyli od 1914 roku. I choć zmieniały się nazwy to istota jej działalności jest ciągle ta sama- zajmowanie się dziećmi zaniedbanymi, nie mogącymi przystosować się do życia w społeczeństwie. Na terenie Prowincji Poznańskiej placówka wychowawczo – poprawcza powstała jako  trzecia, po Szubinie i Cerkwicy.
Budowę rozpoczęto w 1914 roku na terenie zakupionym od właściciela ziemskiego Stanisława Buchowskiego z inicjatywy pruskiego Biura Starosty Krajowego. Troską pierwszych niemieckich dyrektorów była budowa i utrzymanie zakładu. Pierwsi wychowankowie byli jednocześnie jednymi z budowniczych. Zakład budowano prawdopodobnie stopniowo. Pierwszymi dyrektorami placówki byli Niemcy. 
 
Dopiero w kwietniu 1920 roku pierwszym polskim dyrektorem został pan Krzewiński.
W 1922 roku Poznański Krajowy Związek Komunalny oddaje placówkę w dzierżawę Księżom Salezjanom. Salezjanie wprowadzają wiele zmian łagodzących więzienny rygor i izolację, wprowadzają do szkolenia oddziały leśne i rolnicze jako zalążek przyszłej szkoły zawodowej. Problemy materialne, z jakimi zaczęła się borykać placówka sprawiły, że salezjanie opuścili Antoniewo po czterech latach.Tak więc Zakład wraca pod zarząd Poznańskiego Samorządu Wojewódzkiego. Placówka jest zubożona i zdewastowana. Nowy dyrektor Henryk Śniegocki rezygnuje po roku z urzędowania. Rok 1928 to początek pozytywnych zmian w funkcjonowaniu zakładu. Dyrektorem zostaje Roman Laurentowski.

W krótkim czasie rozwinęło się istniejące gospodarstwo rolne, które stało się podstawą utrzymania. Tworzono nowe i rozbudowano istniejące warsztaty przysposobienia zawodowego, budowano boisko i strzelnicę, przebudowano pomieszczenia mieszkalne. Powstaje własna elektrownia, funkcjonuje sieć wodociągowa, oczyszczalnia ścieków. Antoniewo staje się samodzielną kolonią zamieszkaną przez społeczność wychowanków oraz mieszkających z nimi rzemieślników – opiekunów i innych pracowników. Przebudowywano zakład, likwidując pozostałości pruskiego systemu represyjnego, jak choćby cele aresztanckie. W placówce przebywało ponad 200 wychowanków. W 1939 roku zakład przygotowywał się do jubileuszu 25 – lecia, w czasie którego przez placówkę przewinęło się 1238 wychowanków.
Wojna potraktowała Antoniewo na równi z resztą kraju. We wrześniu zakład zawiesił działalność, wychowanków rozpuszczono do domów, większość kadry – zmobilizowano. Już w pierwszym miesiącu wojny na terenie opuszczonego Zakładu Wychowawczego Poznańskiego Samorządu Wojewódzkiego Niemcy urządzili obóz jeniecki. Istniał on przez całą okupację do 1945 roku. W różnych okresach przebywali w nim najpierw jeńcy polscy, potem norwescy, jugosłowiańscy, francuscy oraz holenderscy i brytyjscy, a od 1943 roku głównie włoscy generałowie i żołnierze.


 
Po wyzwoleniu niemal od razu przystąpiono do organizowania ośrodka wychowawczego. Do pracy wracali pozostali przy życiu nauczyciele, instruktorzy zawodu i personel pomocniczy. Nie wrócił długoletni dyrektor Roman Laurentowski, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Kierownikiem Zakładu został nauczyciel Wacław Wasielewski. Pierwszymi wychowankami były sieroty wojenne oraz chłopcy moralnie zaniedbani.
W 1948 r. Zakład przeszedł reorganizację. Decyzją ówczesnych władz przeznaczono go dla wychowanków, którzy nie przekroczyli wieku 14 lat. Te zmiany nie trwały zbyt długo, bowiem na początku lat 50-tych większość stanowili chłopcy w wieku 14 - 16 lat. Była to młodzież przerośnięta wiekowo, ucząca się w młodszych klasach. Napływało coraz więcej wychowanków, u których poradnie stwierdzały opóźnienia w rozwoju umysłowym.


 
Decyzją Ministerstwa Oświaty Zakład Wychowawczy w Antoniewie, od roku szkolnego 1951/1952, był pierwszym tego typu zakładem dla młodzieży społecznie niedostosowanej i opóźnionej w rozwoju umysłowym, czyli dla młodzieży o sprzężonym upośledzeniu. Szkoła zmieniła nazwę na Państwową Szkołę Podstawową Specjalną w Antoniewie. Oprócz oddziałów szkoły normalnej utworzono klasy przeznaczone dla uczniów opóźnionych w rozwoju umysłowym.
 


31 maja 1972 r. Zakład otrzymał imię oddanego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka a w 1978 roku nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru. 


 
Od września 1981 r. w miejsce dawnych klas przysposabiających do zawodu otwarta została Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Zawodu dla wychowanków 15-18 letnich, na podbudowie 6 klasy szkoły podstawowej. Była to szkoła dwuletnia, w której szczególny nacisk kładzie się na praktyczne przygotowanie zawodowe.
Ważnym rokiem w działalności Ośrodka był rok 1994. Przeprowadzono reorganizację, Ośrodek przejął sprawy związane z diagnozą zarówno chłopców, jak i dziewcząt, a realizacją założenia było uruchomienie wraz z dniem 1 września 1994 r. grupy internackiej dla dziewcząt. Pół roku później uruchomiono drugą. Ośrodek stał się placówką koedukacyjną, jedną z pierwszych tego typu w Polsce.
W roku 1998 uruchomiono dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową o profilu kształcenia kucharz małej gastronomii.
Od 1999 roku organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.
W 2004 roku placówka obchodziła uroczyście 90 rocznicę swego powstania.
 


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie nie zapomina o swej historii, ale ciągle się przeobraża z myślą o przyszłości.
 
 
Powojenni dyrektorzy:
Wacław Wasilewski 1945r. - marzec 1947r.
Kazimierz Napierała marzec 1947r. - czerwiec 1947r.
Walerian Przystański czerwiec 1947r. - grudzień 1950r.
Tadeusz Wichtowski styczeń 1951r. - 1955r.
Mieczysław Kotlarski 1955r. - 1960r.
Władysław Stranc 1960r. - 1986r.
Józef Sulikowski 1986r. do 1999 r.
Iwona Grzegorzewska od 1999r.- październik 2018r.
Maciej Durecki od października 2018r. 

 

 

Czytaj więcej...

Pracownicy

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni,  administracyjni i pracownicy obsługi.

Głównym atutem placówki jest kadra pedagogiczna nastawiona na wszechstronną pomoc wychowankom, stwarzająca właściwy klimat wychowawczy. Cechuje ją zrozumienie znaczenia kontaktu z wychowankiem opartego na więzi emocjonalnej, akceptacja i szacunek dla młodego człowieka. W doborze kadry obok posiadanych kwalifikacji zawodowych ważne są predyspozycje do pracy z młodzieżą i świadomość swojej roli i zadań w procesie wychowania.

Nauczyciele i wychowawcy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Wychowankowie mogą liczyć na pomoc ze strony pedagoga i psychologów. Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa dyrekcja w osobach dyrektora placówki, zastępcy do spraw kształcenia i zastępcy do spraw opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej...

Wychowankowie

Placówka przygotowana jest na przyjęcie 110 wychowanków. Nasi podopieczni to młodzież skierowana na podstawie orzeczeń sądów rodzinnych. To dziewczęta i chłopcy w wieku od 13 do 18 lat, którzy nieprawidłowo funkcjonowali w dotychczasowych środowiskach i mieli problemy rodzinne i szkolne. W placówce objęci są całodobową opieką, której celem nadrzędnym jest socjalizacja i readaptacja społeczna.

Wychowankowie rekrutują się z różnych części Polski, przewagę stanowią podopieczni z województw wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
110 wychowanków podzielonych na 9 zespołów wychowawczych zamieszkuje w internacie. Pomieszczenia grupowe swym układem i wyposażeniem zbliżone są do standardowego lokalu mieszkalnego.
Na co dzień młodzież zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej, które mieszczą się w strukturze placówki. Pobyt w placówce wykorzystuje bardzo aktywnie. Nie tylko zdobywa wiedzę, ale także bawi się, jeździ na wycieczki, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach.
Większość prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie placówki wykonują sami wychowankowie. Włączają się także do prac remontowych w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach. Tak było od początku istnienia placówki. To dzięki pracy wychowanków powstał kompleks boisk szkolnych, zmienił oblicze dziedziniec ośrodka, powstał tor saneczkowy czy amfiteatr.
 

Wychowankowie uczestniczą w zadaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska. Od kilku lat są wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej. Współuczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez lokalne środowisko takich jak np. Dni Skoków czy Mikołajki dla dzieci z okolicznych miejscowości. Aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi.

Sporo czasu zajmują im różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe. Poprzez udział w różnych konkursach tematycznych rozwijają swoje zainteresowania, doskonale się przy tym bawiąc. Kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Obejmuje on obchody świąt państwowych, okolicznościowych, ale także te wymyślone i zaproponowane przez samych wychowanków.

W ramach edukacji kulturalnej wychowankowie biorą udział w konkursach recytatorskich, przeglądach „Witryna” i „Kurtyna”, wyjeżdżają do teatrów. Redagują też własną gazetkę „Echo Nastolatków”. W okresie letnim wypoczywają często poza placówką. Poznają ciekawe miejsca także podczas licznych wycieczek i rajdów. 

Tu nie ma czasu na nudę!

Czytaj więcej...

O nas

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie jest publiczną, koedukacyjną placówką resocjalizacyjną, całoroczną i całodobową, dla młodzieży w wieku 13-18 lat.

Placówka jest miejscem, w którym od ponad 90 lat wychowuje się dzieci i młodzież ze specyficznymi problemami i trudnościami.

Naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Aby najlepiej wykonać te zadania, staramy się stale podnosić i doskonalić poziom świadczonej pomocy specjalistycznej. Podejmujemy próby wszechstronnego rozwijania zainteresowań wychowanków, przygotowując ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie aktywności i kreatywności podopiecznych. Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych. Promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.

Zadania wychowawcze w Ośrodku realizowane są poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, w oparciu o specjalistyczne programy.

Praca resocjalizacyjna z wychowankami i ich rodzinami jest planowana i realizowana w oparciu o indywidualne programy resocjalizacyjno - edukacyjne.

Każdy wychowanek ma swego indywidualnego wychowawcę – opiekuna, który wspomaga go we wszystkich sprawach oraz utrzymuje bliski kontakt z jego rodziną.

Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza – licząca od 8 do 12 wychowanków. Grupę wychowanków prowadzi zespół stałych wychowawców.

Podczas pobytu wychowanków w placówce, podstawowym ich środowiskiem społecznym staje się grupa wychowawcza. Od sposobu funkcjonowania grupy, więzi emocjonalnych, które w niej istnieją, umiejętności wyrażania emocji, ról, zadań przyjmowanych przez członków grupy, sposobów komunikowania się i sposobów rozładowywania napięć i konfliktów, zależy w dużej mierze dalszy rozwój emocjonalny i społeczny każdego z jej członków. Nie mniejszą rolę odgrywa także wyrównywanie deficytów edukacyjnych, rozwojowych i zdrowotnych.

Treść i metody prowadzenia zajęć wychowawczych zdecydowanie różnią się od zajęć tego typu prowadzonych z klasą szkolną. Praca pedagogiczna z naszą młodzieżą polega w znacznym stopniu na eliminowaniu urazów i lęków, z jakimi trafiły one do placówki, oraz na dostarczaniu nowych, pozytywnych wzorów i doświadczeń, a w efekcie przełamywaniu starych, niekorzystnych społecznie nawyków.

Oczekiwania współczesnej resocjalizacji wymusiły stworzenie w placówce warunków zbliżonych w funkcjonowaniu do domu rodzinnego. W tym celu przystosowano pomieszczenia każdej z dziewięciu grup wychowawczych do warunków, jakie panują w przeciętnej rodzinie. Dziś zespół wychowawczy zamieszkuje w niezależnych jednostkach zbliżonym układem i wyposażeniem do standardowego lokalu mieszkalnego.

Praca wychowawcza opiera się na celach i zadaniach wynikających z założeń planu pracy placówki. Plany wychowawcze poszczególnych zespołów wychowawczych uwzględniają specyficzne potrzeby, zainteresowania, predyspozycje i umiejętności jej członków oraz wychowawców. Oferta zajęć proponowanych młodzieży jest bardzo bogata i odnosi się do wielu sfer aktywności. W trakcie ich realizacji każdy wychowanek może znaleźć coś, co go interesuje, wzbogaci i rozwinie. Z wieloma inicjatywami wychodzimy do środowiska lokalnego oraz włączamy się w jego działania. Do takich działań realizowanych poza placówką należą między innymi:

- przeglądy teatralne i piosenki („Kurtyna” i „Witryna”),
- rajdy i wycieczki piesze, autokarowe i rowerowe – krajoznawcze i kulturoznawcze,
- imprezy sportowe,

Czytaj więcej...

Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie

Adres korespondencyjny:
Antoniewo
62-085 Skoki, woj. wielkopolskie
tel. +48 (0) 61 812 42 51 , 
fax. +48 (0) 61 812 42 67 
tel. kom. +48 (0) 601 798 729

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
NIP 784-15-60-014,
REGON 000239818

Czytaj więcej...

Położenie

Antoniewo jest położone na wschód od miasta Skoki leżącego przy trasie Poznań – Wągrowiec – Bydgoszcz. To powiat Wągrowiecki i północna część województwa Wielkopolskiego. Spore są tu obszary leśne, lasy są mieszane pełne naturalnych zbiorników wodnych. Ze Skokami sąsiadują trzy duże jeziora.

Niedaleko stąd – około 40 km - do Gniezna i kilku kojarzonych z legendarną pierwszą stolicą atrakcji krajoznawczych jak Biskupin, Wenecja, Lednica. Połączenia z odległym o 40 km Poznaniem są w miarę dogodne, zarówno kolejowe jak i drogowe. Ze Skoków do Antoniewa dojazd jest trudniejszy – nie ma tu regularnej komunikacji autobusowej a do przejścia jest około czterech kilometrów.

Samo miejsce bywa trudne do znalezienia na mapie w rzeczywistości czasem też. To bardziej zespół budynków osłoniętych zielenią niż miejscowość. Jeśli już znajdziesz drogę ze Skoków w kierunku Bliżyc i Rybna (dalej można pojechać do Gniezna) i wjedziesz do lasu – zwolnij na wszelki wypadek!

mapka

 

 

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS