Menu
Dzisiaj jest: 25 Lutego 2021    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd
antoniewo.pl

antoniewo.pl

URL strony:

Pracownicy

  • Opublikowano w Tresc

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni,  administracyjni i pracownicy obsługi.

Głównym atutem placówki jest kadra pedagogiczna nastawiona na wszechstronną pomoc wychowankom, stwarzająca właściwy klimat wychowawczy. Cechuje ją zrozumienie znaczenia kontaktu z wychowankiem opartego na więzi emocjonalnej, akceptacja i szacunek dla młodego człowieka. W doborze kadry obok posiadanych kwalifikacji zawodowych ważne są predyspozycje do pracy z młodzieżą i świadomość swojej roli i zadań w procesie wychowania.

Nauczyciele i wychowawcy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Wychowankowie mogą liczyć na pomoc ze strony pedagoga i psychologów. Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa dyrekcja w osobach dyrektora placówki, zastępcy do spraw kształcenia i zastępcy do spraw opiekuńczo-wychowawczych.

Wychowankowie

  • Opublikowano w Tresc

Placówka przygotowana jest na przyjęcie 110 wychowanków. Nasi podopieczni to młodzież skierowana na podstawie orzeczeń sądów rodzinnych. To dziewczęta i chłopcy w wieku od 13 do 18 lat, którzy nieprawidłowo funkcjonowali w dotychczasowych środowiskach i mieli problemy rodzinne i szkolne. W placówce objęci są całodobową opieką, której celem nadrzędnym jest socjalizacja i readaptacja społeczna.

Wychowankowie rekrutują się z różnych części Polski, przewagę stanowią podopieczni z województw wielkopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.
110 wychowanków podzielonych na 9 zespołów wychowawczych zamieszkuje w internacie. Pomieszczenia grupowe swym układem i wyposażeniem zbliżone są do standardowego lokalu mieszkalnego.
Na co dzień młodzież zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej, które mieszczą się w strukturze placówki. Pobyt w placówce wykorzystuje bardzo aktywnie. Nie tylko zdobywa wiedzę, ale także bawi się, jeździ na wycieczki, rozwija swoje zainteresowania, bierze udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach.
Większość prac porządkowych i pielęgnacyjnych na terenie placówki wykonują sami wychowankowie. Włączają się także do prac remontowych w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach. Tak było od początku istnienia placówki. To dzięki pracy wychowanków powstał kompleks boisk szkolnych, zmienił oblicze dziedziniec ośrodka, powstał tor saneczkowy czy amfiteatr.
 

Wychowankowie uczestniczą w zadaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska. Od kilku lat są wolontariuszami Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej. Współuczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez lokalne środowisko takich jak np. Dni Skoków czy Mikołajki dla dzieci z okolicznych miejscowości. Aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich akcjach Sprzątania Świata i Dnia Ziemi.

Sporo czasu zajmują im różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe. Poprzez udział w różnych konkursach tematycznych rozwijają swoje zainteresowania, doskonale się przy tym bawiąc. Kalendarz imprez jest bardzo bogaty. Obejmuje on obchody świąt państwowych, okolicznościowych, ale także te wymyślone i zaproponowane przez samych wychowanków.

W ramach edukacji kulturalnej wychowankowie biorą udział w konkursach recytatorskich, przeglądach „Witryna” i „Kurtyna”, wyjeżdżają do teatrów. Redagują też własną gazetkę „Echo Nastolatków”. W okresie letnim wypoczywają często poza placówką. Poznają ciekawe miejsca także podczas licznych wycieczek i rajdów. 

Tu nie ma czasu na nudę!

O nas

  • Opublikowano w Tresc

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie jest publiczną, koedukacyjną placówką resocjalizacyjną, całoroczną i całodobową, dla młodzieży w wieku 13-18 lat.

Placówka jest miejscem, w którym od ponad 90 lat wychowuje się dzieci i młodzież ze specyficznymi problemami i trudnościami.

Naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Aby najlepiej wykonać te zadania, staramy się stale podnosić i doskonalić poziom świadczonej pomocy specjalistycznej. Podejmujemy próby wszechstronnego rozwijania zainteresowań wychowanków, przygotowując ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie aktywności i kreatywności podopiecznych. Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych. Promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.

Zadania wychowawcze w Ośrodku realizowane są poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, w oparciu o specjalistyczne programy.

Praca resocjalizacyjna z wychowankami i ich rodzinami jest planowana i realizowana w oparciu o indywidualne programy resocjalizacyjno - edukacyjne.

Każdy wychowanek ma swego indywidualnego wychowawcę – opiekuna, który wspomaga go we wszystkich sprawach oraz utrzymuje bliski kontakt z jego rodziną.

Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza – licząca od 8 do 12 wychowanków. Grupę wychowanków prowadzi zespół stałych wychowawców.

Podczas pobytu wychowanków w placówce, podstawowym ich środowiskiem społecznym staje się grupa wychowawcza. Od sposobu funkcjonowania grupy, więzi emocjonalnych, które w niej istnieją, umiejętności wyrażania emocji, ról, zadań przyjmowanych przez członków grupy, sposobów komunikowania się i sposobów rozładowywania napięć i konfliktów, zależy w dużej mierze dalszy rozwój emocjonalny i społeczny każdego z jej członków. Nie mniejszą rolę odgrywa także wyrównywanie deficytów edukacyjnych, rozwojowych i zdrowotnych.

Treść i metody prowadzenia zajęć wychowawczych zdecydowanie różnią się od zajęć tego typu prowadzonych z klasą szkolną. Praca pedagogiczna z naszą młodzieżą polega w znacznym stopniu na eliminowaniu urazów i lęków, z jakimi trafiły one do placówki, oraz na dostarczaniu nowych, pozytywnych wzorów i doświadczeń, a w efekcie przełamywaniu starych, niekorzystnych społecznie nawyków.

Oczekiwania współczesnej resocjalizacji wymusiły stworzenie w placówce warunków zbliżonych w funkcjonowaniu do domu rodzinnego. W tym celu przystosowano pomieszczenia każdej z dziewięciu grup wychowawczych do warunków, jakie panują w przeciętnej rodzinie. Dziś zespół wychowawczy zamieszkuje w niezależnych jednostkach zbliżonym układem i wyposażeniem do standardowego lokalu mieszkalnego.

Praca wychowawcza opiera się na celach i zadaniach wynikających z założeń planu pracy placówki. Plany wychowawcze poszczególnych zespołów wychowawczych uwzględniają specyficzne potrzeby, zainteresowania, predyspozycje i umiejętności jej członków oraz wychowawców. Oferta zajęć proponowanych młodzieży jest bardzo bogata i odnosi się do wielu sfer aktywności. W trakcie ich realizacji każdy wychowanek może znaleźć coś, co go interesuje, wzbogaci i rozwinie. Z wieloma inicjatywami wychodzimy do środowiska lokalnego oraz włączamy się w jego działania. Do takich działań realizowanych poza placówką należą między innymi:

- przeglądy teatralne i piosenki („Kurtyna” i „Witryna”),
- rajdy i wycieczki piesze, autokarowe i rowerowe – krajoznawcze i kulturoznawcze,
- imprezy sportowe,

Kontakt

  • Opublikowano w Tresc

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie

Adres korespondencyjny:
Antoniewo
62-085 Skoki, woj. wielkopolskie
tel. +48 (0) 61 812 42 51 , 
fax. +48 (0) 61 812 42 67 
tel. kom. +48 (0) 601 798 729

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
NIP 784-15-60-014,
REGON 000239818