Menu
Dzisiaj jest: 18 Maja 2021    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie jest publiczną, koedukacyjną placówką resocjalizacyjną, całoroczną i całodobową, dla młodzieży w wieku 13-18 lat.

Placówka jest miejscem, w którym od ponad 90 lat wychowuje się dzieci i młodzież ze specyficznymi problemami i trudnościami.

Naszym celem jest wychowanie i wspieranie w rozwoju młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Aby najlepiej wykonać te zadania, staramy się stale podnosić i doskonalić poziom świadczonej pomocy specjalistycznej. Podejmujemy próby wszechstronnego rozwijania zainteresowań wychowanków, przygotowując ich do pełnienia konstruktywnych ról społecznych. Stawiamy na wyzwolenie aktywności i kreatywności podopiecznych. Uczymy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych. Promujemy zdrowy styl życia. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi rozwój nieletnich.

Zadania wychowawcze w Ośrodku realizowane są poprzez zintegrowaną działalność korekcyjną, wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, w oparciu o specjalistyczne programy.

Praca resocjalizacyjna z wychowankami i ich rodzinami jest planowana i realizowana w oparciu o indywidualne programy resocjalizacyjno - edukacyjne.

Każdy wychowanek ma swego indywidualnego wychowawcę – opiekuna, który wspomaga go we wszystkich sprawach oraz utrzymuje bliski kontakt z jego rodziną.

Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza – licząca od 8 do 12 wychowanków. Grupę wychowanków prowadzi zespół stałych wychowawców.

Podczas pobytu wychowanków w placówce, podstawowym ich środowiskiem społecznym staje się grupa wychowawcza. Od sposobu funkcjonowania grupy, więzi emocjonalnych, które w niej istnieją, umiejętności wyrażania emocji, ról, zadań przyjmowanych przez członków grupy, sposobów komunikowania się i sposobów rozładowywania napięć i konfliktów, zależy w dużej mierze dalszy rozwój emocjonalny i społeczny każdego z jej członków. Nie mniejszą rolę odgrywa także wyrównywanie deficytów edukacyjnych, rozwojowych i zdrowotnych.

Treść i metody prowadzenia zajęć wychowawczych zdecydowanie różnią się od zajęć tego typu prowadzonych z klasą szkolną. Praca pedagogiczna z naszą młodzieżą polega w znacznym stopniu na eliminowaniu urazów i lęków, z jakimi trafiły one do placówki, oraz na dostarczaniu nowych, pozytywnych wzorów i doświadczeń, a w efekcie przełamywaniu starych, niekorzystnych społecznie nawyków.

Oczekiwania współczesnej resocjalizacji wymusiły stworzenie w placówce warunków zbliżonych w funkcjonowaniu do domu rodzinnego. W tym celu przystosowano pomieszczenia każdej z dziewięciu grup wychowawczych do warunków, jakie panują w przeciętnej rodzinie. Dziś zespół wychowawczy zamieszkuje w niezależnych jednostkach zbliżonym układem i wyposażeniem do standardowego lokalu mieszkalnego.

Praca wychowawcza opiera się na celach i zadaniach wynikających z założeń planu pracy placówki. Plany wychowawcze poszczególnych zespołów wychowawczych uwzględniają specyficzne potrzeby, zainteresowania, predyspozycje i umiejętności jej członków oraz wychowawców. Oferta zajęć proponowanych młodzieży jest bardzo bogata i odnosi się do wielu sfer aktywności. W trakcie ich realizacji każdy wychowanek może znaleźć coś, co go interesuje, wzbogaci i rozwinie. Z wieloma inicjatywami wychodzimy do środowiska lokalnego oraz włączamy się w jego działania. Do takich działań realizowanych poza placówką należą między innymi:

- przeglądy teatralne i piosenki („Kurtyna” i „Witryna”),
- rajdy i wycieczki piesze, autokarowe i rowerowe – krajoznawcze i kulturoznawcze,
- imprezy sportowe,

Ostatnio zmieniany: piątek, 15 luty 2013 11:17
Więcej w tej kategorii: « Kontakt Wychowankowie »
powrót na górę